Mooie gift van de Ezelsköp

14-03-2018

Carnavalsvereniging De Ezelsköp uit Lengel is opgehouden te bestaan. De in 1970 opgerichte vereniging zag haar ledental steeds verder teruglopen, omdat het aantal oudere leden afnam en er daarvoor in de plaats geen aanwas kwam uit de jeugd.

Men heeft dit een paar jaar aangekeken, maar toen er geen verbetering kwam, heeft men in een ledenvergadering gevraagd of er nog mogelijkheden voor de club bestonden. Dat bleek niet het geval en om die reden werd besloten de carnavalsvereniging op te heffen.

De bestuursleden Theo Visser en Ronald Tousain kregen de opdracht de lopende zaken af te handelen. Ronald Tousain: "Het had geen zin om door te gaan. Er kwamen zo weinig mensen naar onze activiteiten dat er geld bij moest. Zaalhuur en huur van licht en geluid konden uit de contributies en de entreegelden niet meer gedekt worden."

In een ledenvergadering werd besloten het geld wat nog in kas was te verdelen onder enkele Lengelse verenigingen en om een gift van € 1.000 te doen aan Bergh in het Zadel. In het Bosmanhuus in Lengel nam onze voorzitter Theo Mijnen onlangs uit handen van Theo Visser en Ronald Tousain een cheque voor dat bedrag in ontvangst. Theo Mijnen toonde zich heel erkentelijk voor dit gebaar.

Foto: Theo Mijnen (links) ontving uit handen van Theo Visser en Ronald Tousain de cheque van De Ezelsköp (foto Theo Sommers)