Deelprojecten

2018 € 45.000: Onderzoek Alvleesklierkanker
Het concert van de Barghse Jonges in 2017 bracht een ton op. € 45.000 hiervan is bestemd voor dr. Eric Aarntzen en zijn team dat werkt aan een methode om alvleesklierkanker beter aan te kunnen pakken. De gebruikelijke therapieën werken bij alvleesklierkanker vaak niet, waardoor deze patiënten vaak een slechte prognose hebben. Met radioactieve stoffen en scans wordt de suikeromzetting in de schildklier in beeld gebracht. Dit is een hele goede indicator om vroegtijdig kanker en de omvang van de tumoren in de alvleesklier op te sporen. Specialisten uit Essen en München sluiten daar in dit project op aan met maatwerkbehandeling om de tumoren in de alvleesklier te lijf te gaan.

2018 € 45.000: Onderzoek Nieuwe behandeling voor hoog-gradige gliomen bij kinderen mbv nanotechnologie
Hersentumoren zijn de meest voorkomende solide (vaste) tumoren bij kinderen en dragen in sterke mate bij aan sterfte door kinderkanker. Er bestaan veel verschillende soorten hersentumoren, elk met verschillende karakteristieken en gelegen op verschillende plaatsen in het brein. De locatie in de hersenen, het soort tumorcellen en de moleculaire opmaak van de tumorcellen is bepalend voor het gedrag van de tumoren, de behandeling en de levensverwachting.

2018 € 80.000: Onderzoeksproject Hans de Wilt
Hans de Wilt en zijn onderzoeksteam zijn een studie gestart naar tumor-DNA in het bloed, afkomstig van patiënten met een endeldarm- of slokdarmtumor, die chemotherapie en bestraling ondergaan.

2017 € 40.680: Onderzoek therapie-resistentie bij acute leukemie bij kinderen
Laurens van der Meer, Frank van Leeuwen, beiden verbonden aan Radboudumc in Nijmegen en Roland Kuiper van het Prinses Maximácentrum in Utrecht doen onderzoek naar therapie-resistentie bij acute leukemie bij kinderen. De opbrengst van GolfdagBergh in 2017 van € 40.680 is bestemd voor dit onderzoek.

2016 € 88.400: Stamceldonorbank Matchis
Het totale bedrag van maar liefst € 88.400 is met de vier golfdagen, het Mezzo Benefietdiner, de MAC Rally en de Habru Duivendag bijeengebracht. Met dit bedrag kunnen 1.768 nieuwe stamceldonoren worden geregistreerd. Dat zijn 1.768 extra kansen voor patiënten die afhankelijk zijn van een stamceltransplantatie om te kunnen genezen.