Ambassadeurstref 2018: een compleet succes

27-05-2018

De Ambassadeurstref van Bergh in het Zadel heeft twee doelen: informatie leveren en contacten leggen. Dat is zaterdag 26 mei in een volle zaal De Deel in Loerbeek volledig gelukt. De Ambassadeurs kregen informatie over diverse zaken die met Bergh in het Zadel te maken hebben en konden daarna genieten van een door Marcel en Judith Beekman voortreffelijk verzorgd buffet van ‘Street Food’. Tijdens dat hapje en een drankje kon iedereen met de andere Ambassadeurs en genodigden in contact komen.

Manon Nijenhuis uit Didam en Jesse de Jong uit Zevenaar verzorgden de muzikale omlijsting. Spreekstalmeester Toine de Ruiter noemde het gekscherend ‘olde lulle muziek’, maar zo bedoelde hij het niet. Het was muziek die bij de Ambassadeurs uitstekend in de smaak viel.

Voorzitter Theo Mijnen had een verrassing in petto voor Dirk van Zanten, die onlangs afscheid heeft genomen als bestuurslid. Dirk was jarenlang niet alleen juridisch adviseur, maar in het begin ook fietser van Bergh in het Zadel. Theo overhandigde hem een oorkonde van verdienste.

Vervolgens overhandigde de voorzitter het eerste exemplaar van De Ambassadeur, het jaarlijkse magazine, aan burgemeester Peter de Baat, voor wie het de eerste keer was dat hij aanwezig was bij een Ambassadeurstref. Vorig jaar was hij namelijk op huwelijksreis. Hij noemde Bergh in het Zadel de hulp voor mensen die hulp nodig hebben bij de strijd tegen die vreselijke ziekte. “Ik waardeer niet alleen het goede doel, maar ook de goede sfeer die hier heerst.’’

Matthijs Lansink, filmer van beroep, gaat met zijn nieuwe bedrijf ‘Varia Media’ vanaf het najaar regelmatig korte filmpjes maken over Bergh in het Zadel, die via internet en ondermeer Regio8 vertoond zullen worden. Eerste proeve van bekwaamheid leverde hij met een korte documentaire, gemaakt in het laboratorium van de afdeling Kinderoncologie in het Radboud in Nijmegen, onder het motto ‘breek het verzet van kinderkanker’ door te zoeken naar slimmere behandelingen van de kinderen. Het is de afdeling die het grote onderzoek naar therapieresistentie acute leukemie bij kinderen doet, het onderzoek waarvoor ook de fietstocht van volgend jaar geld in gaat zamelen.

Dr. Bastiaan Klarenbeek, chirurg slokdarmkanker, die samen met prof. Dr. Hans de Wilt onderzoek doet naar endeldarm- en slokdarmkanker, vertelde over hun onderzoek, dat zij kunnen uitvoeren mede dankzij een cheque van € 80.000 van Bergh in het Zadel, die in maart 2018 aan hun team werd overhandigd. Er wordt onderzoek gedaan naar tumor-DNA in bloed, afkomstig van patiënten met een endeldarm- of slokdarmtumor, die chemotherapie en bestraling ondergaan. Door mutatie-analyse wil het team te weten komen hoe een tumor evolueert.

Tijdens een intermezzo van Domien Esselink, inmiddels oud-verslaggever van De Gelderlander, kwam naar voren dat hij als ZZP-er gaat werken om als een soort entertainer mensen te interviewen. Hij begon daarmee al in Loerbeek, toen hij Fred Baars van het Braamtse voetbalmuseum ‘Home of Football’ en Henk Bloemers van Special Olympics voor mensen met een verstandelijke beperking aan de tand voelde over hun activiteiten. Dat Domien dat kan, bewees hij door zelfs bij Fred Baars de leiding van het gesprek in handen te houden.

Wim Hendriksen overhandigde Domien het tweede exemplaar van het Magazine 2018. Hij noemde hem de ‘fietsende verslaggever, die fantastisch schrijft en die vooral mee moet blijven fietsen met Bergh in het Zadel!’

foto's: Robin Sommers

Een selectie van de foto's, gemaakt door Martie Seesing en Robin Sommers vindt u in de fotomap.