Project 2019-2

Combinatie van Radiotherapie & immunotherapie

Omdat het benodigde geld voor het 1e project van 2019 al bij elkaar is gebracht, is een extra project gekozen: Radiotherapie & immunotherapie: Een krachtige combinatie voor patiënten met kanker.

Een onderzoek dat gedaan wordt bij het RadboudUMC in Nijmegen. Zij leggen uit wat de bedoeling is.

Immunotherapie wordt naast chirurgie, radiotherapie en chemotherapie inmiddels genoemd als de 4de pijler in de behandeling van patiënten met kanker. Het doel van deze therapie is het eigen afweersysteem te versterken om de kankercellen aan te vallen. Een belangrijke vervolgstap is hoe we immunotherapie het best met de anderen vormen van kankertherapie kunnen combineren. Het onderzoek van dr. Marleen Ansems in het Radboudumc richt zich op de combinatie van immuno-therapie en radiotherapie.

‘Radiotherapie wordt nu met name ingezet om kankercellen te vernietigen, of in ieder geval de groei van tumorcellen te remmen,’ legt dr. Ansems uit. ‘Maar bij 0,1% van de patiënten die alleen met radiotherapie worden behandeld, gebeurt nog iets anders: er wordt een afweerreactie tegen de kankercellen in gang gezet waardoor ook uitzaaiingen verdwijnen. Waarom dit bij zo weinig mensen gebeurt, is nog onduidelijk, maar dit gegeven vormt wel de basis voor ons onderzoek: wat gebeurt er met de afweercellen tijdens verschillende soorten radiotherapie (zogenaamde schema’s)?’

Gevolgen in kaart brengen

Het uiteindelijke doel van Ansems is om inzicht te krijgen in de krachtigste combinatie van immunotherapie en radiotherapie. ‘Verschillende soorten kanker worden op verschillende manieren behandeld. Zelfs binnen één type kanker kunnen we met uiteenlopende bestralingsdoses en schema’s werken. De manier van bestralen kan heel veel effect hebben op ons afweersysteem en daarmee dus ook op hoe efficiënt ons afweersysteem de kankercellen uiteindelijk kan opruimen. Daarom moeten we al die gevolgen van diverse soorten radiotherapie op het functioneren van ons afweersysteem eerst in kaart brengen.’

Krachten bundelen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het recent opgerichte Radiotherapie & OncoImmunologie laboratorium in het Radboudumc. Ansems: ‘Hier hebben we de krachten gebundeld van experts op het gebied van zowel radiotherapie als immunologie om onderzoek in dit veld mogelijk te maken.’ In dit lab wordt deze nieuwe veelbelovende onderzoekslijn verder uitgebreid. ‘Hiervoor willen we bloed van patiënten afnemen vóór, tijdens, en na de bestraling,’ legt Ansems uit. ‘In het bloed kunnen we dan naar de verschillende afweercellen kijken en meer inzicht verkrijgen in hoe het afweersysteem op de verschillende type bestraling reageert.’

Betere kans op genezing

‘Als deze effecten goed in kaart worden gebracht, dan kunnen we veel beter inschatten wat de beste bestralingsmethode is om het afweersysteem zo goed mogelijk te laten werken en wat voor soort immunotherapie het beste zal werken bij de verschillende patiënten. Hiermee kunnen we de basis leggen voor een effectieve combinatiebehandeling op basis van radiotherapie en immunotherapie en een betere kans op genezing van patiënten met kanker!’

Dit onderzoek, € 313.250, wordt gefinancierd door Bergh in het Zadel.

Steun Bergh in het Zadel

Samen gaan we voor meer tijd.
Word Ambassadeur, steun een actie of doneer ons éénmalig.

Doneren