Deelprojecten

2020 € 66.000: Behoud van vruchtbaarheid bij jongetjes met kanker vóór de puberteit
Jongens die voor hun puberteit behandeld worden voor de diagnose kanker kunnen onvruchtbaar worden. Dit door het gebruik van bijvoorbeeld bestraling en chemotherapie. De reden is dat de zaadcellen hier zeer gevoelig voor zijn. In de Internationale richtlijn staat dat als de kans op onvruchtbaarheid hoog is (meer dan 80%) deze patiënten zogenaamde cryopreservatie aangeboden moeten krijgen. Dit betekent dat er een stukje van de zaadbal verwijderd wordt voor de start van de behandeling (een relatief kleine ingreep) en bewaard moet worden voor latere terugplaatsing (na de puberteit). Ondanks deze zeer waardevolle richtlijn, die de kwaliteit van de patiënt ten goede komt, is er geen informatie beschikbaar wat de beste methode van opwerking en terugplaatsen van het verwijderde weefsel is. Dit beperkt uitermate de toepassing van deze richtlijn. Dit project heeft als doel daar informatie over te verkrijgen.

2020 € 47.300: Onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het onderzoek naar niet-kleincellig longkanker
Dr. Erik Aarntzen wil kunstmatige intelligentie inzetten om deze overlevingskans te vergroten. Opereren geldt nu als standaard gekozen behandeling, maar dit is nog altijd niet voldoende om de overlevingskans te vergroten. Daarom wordt naast een operatie vaak radiotherapie, chemo- of immuuntherapie gegeven. De keuze van soort behandeling wordt voornamelijk gemaakt op basis van de grootte en plaats van de longkanker, die worden vastgesteld op een CT-scan en PET-scan. Geavanceerde beeldanalysetechnieken die gebruik maken van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence - AI) zijn in staat om veel meer gegevens uit de scans te halen. AI ontdekt ook sneller patronen die door een radioloog niet herkend worden. Met dit project wil dr. Erik Aarntzen de hypothese toetsen dat met behulp van deze geavanceerde technieken beter te voorspellen is óf en wáár de kanker terugkomt. Met deze gegevens zijn artsen in staat om de keuze voor een aanvullende behandeling toe te spitsen op de individuele patiënt.

2020 € 80.000: Onderzoek Bloed- en urinetest voor diagnostiek bij kanker
In het bloed of de urine bevinden zich kleine hoeveelheden DNA afkomstig van de tumor, zogenaamd circulerend tumor DNA. Door analysemethoden kan een genetisch profiel van de tumor gemaakt worden uit DNA vanuit een bloedbuisje. We scheiden de bloedcellen, waardoor er plasma overblijft en miljoenen kleine DNA-fragmentjes. Je leest met de test de tumor uit en daarin zie je specifieke mutaties op basis van een afwijkende DNA-code. Zo kunnen er snel en efficiënt genetische afwijkingen in kaart worden gebracht. Dit kan je gebruiken om gevoeligheid voor behandeling te bepalen en vroegtijdig resistentie aan te tonen. Met de uitslag van dit tumorprofiel kan sneller de best passende behandeling worden ingezet en dus tot betere resultaten leiden. Straks is voor alle soorten kanker eenvoudig met een test te voorspellen welke behandeling het beste aanslaat. Dus ook of bij de patiënt bijvoorbeeld immunotherapie werkt.

2018 € 45.000: Onderzoek Alvleesklierkanker
Het concert van de Barghse Jonges in 2017 bracht een ton op. € 45.000 hiervan is bestemd voor dr. Eric Aarntzen en zijn team dat werkt aan een methode om alvleesklierkanker beter aan te kunnen pakken. De gebruikelijke therapieën werken bij alvleesklierkanker vaak niet, waardoor deze patiënten vaak een slechte prognose hebben. Met radioactieve stoffen en scans wordt de suikeromzetting in de schildklier in beeld gebracht. Dit is een hele goede indicator om vroegtijdig kanker en de omvang van de tumoren in de alvleesklier op te sporen. Specialisten uit Essen en München sluiten daar in dit project op aan met maatwerkbehandeling om de tumoren in de alvleesklier te lijf te gaan.

2018 € 45.000: Onderzoek Nieuwe behandeling voor hoog-gradige gliomen bij kinderen mbv nanotechnologie
Hersentumoren zijn de meest voorkomende solide (vaste) tumoren bij kinderen en dragen in sterke mate bij aan sterfte door kinderkanker. Er bestaan veel verschillende soorten hersentumoren, elk met verschillende karakteristieken en gelegen op verschillende plaatsen in het brein. De locatie in de hersenen, het soort tumorcellen en de moleculaire opmaak van de tumorcellen is bepalend voor het gedrag van de tumoren, de behandeling en de levensverwachting.

2018 € 80.000: Onderzoeksproject Hans de Wilt
Hans de Wilt en zijn onderzoeksteam zijn een studie gestart naar tumor-DNA in het bloed, afkomstig van patiënten met een endeldarm- of slokdarmtumor, die chemotherapie en bestraling ondergaan.

2017 € 40.680: Onderzoek therapie-resistentie bij acute leukemie bij kinderen
Laurens van der Meer, Frank van Leeuwen, beiden verbonden aan Radboudumc in Nijmegen en Roland Kuiper van het Prinses Maximácentrum in Utrecht doen onderzoek naar therapie-resistentie bij acute leukemie bij kinderen. De opbrengst van GolfdagBergh in 2017 van € 40.680 is bestemd voor dit onderzoek.

2016 € 88.400: Stamceldonorbank Matchis
Het totale bedrag van maar liefst € 88.400 is met de vier golfdagen, het Mezzo Benefietdiner, de MAC Rally en de Habru Duivendag bijeengebracht. Met dit bedrag kunnen 1.768 nieuwe stamceldonoren worden geregistreerd. Dat zijn 1.768 extra kansen voor patiënten die afhankelijk zijn van een stamceltransplantatie om te kunnen genezen.