bihz
Golfdag Bergh
ambassadeur
bihz

Stichting Bergh in het Zadel heeft als doel geld inzamelen voor de kankerbestrijding.
Elke vier jaar wordt een, door KWF goedgekeurd, onderzoeksproject gefinancierd. Door het organiseren van fietstochten en golfdagen, onze Ambassadeurs en diverse acties (autorally’s, Barghse Jonges, jubilea en andere speciale gebeurtenissen) wordt het geld voor dit onderzoeksproject opgehaald. De opbrengst gaat voor 100% naar het kankeronderzoek zonder aftrek van organisatiekosten. Een meeropbrengst wordt gebruikt om andere, vaak regionale, projecten te ondersteunen. Bergh in het Zadel is één van de grootste particuliere fondsenwervers voor het KWF en draait volledig op enthousiaste vrijwilligers.
(klik op een van de blokken hierboven voor meer informatie over de acties)

 

Stand van de giften
project 2019

530
Totaal ontvangen giften
209
Sponsoring kleine projecten
321
Actuele stand project 2019
Bedragen x 1000

.... In het Zadel

... Wel samen met Margot, mijn vrouw. We hebben enige jaren geleden besloten om kankerbestrijding te steunen en waar mogelijk ons daarvoor actief in te zetten. Lees meer