bihz
Golfdag Bergh
ambassadeur
bihz

Stichting Bergh in het Zadel heeft als doel het inzamelen van gelden voor de kankerbestrijding. 
De opbrengst gaat voor 100% naar het kankeronderzoek zonder aftrek van organisatiekosten.
Elke vier jaar wordt een, door het KWF goedgekeurd, onderzoeksproject gefinancierd.
Een meeropbrengst wordt gebruikt om regionale projecten te ondersteunen. 
Bergh in het Zadel is één van de grootste particuliere fondsenwervers voor het KWF en draait volledig op vrijwilligers.

Stand van de giften: € 309.000

.... In het Zadel

... Wel samen met Margot, mijn vrouw. We hebben enige jaren geleden besloten om kankerbestrijding te steunen en waar mogelijk ons daarvoor actief in te zetten. Lees meer