Beleidsplan

Door het organiseren van een sponsorfietstocht wordt er eens in de vier jaar geld ingezameld door de fietsers en begeleiders. De stichting heeft diverse tochten georganiseerd. Naast deze fietstocht worden er meerdere activiteiten georganiseerd om gelden voor de Kankerbestrijding in te zamelen. Hieronder een opsomming van de activiteiten:

Golfdagen: vier per jaar. Deelnemers betalen een bepaald bedrag waarvan een klein deel wordt uitgegeven aan kosten en vier vijfde deel wordt gedoneerd aan de kankerbestrijding.

Daarnaast zorgen de Ambassadeurs voor een continuïteit aan inkomsten voor Stichting Bergh in het Zadel. Een vaste club van bijna 150 Ambassadeurs betaalt jaarlijks een vaste contributie waarvan 75 % wordt besteed aan de kankerbestrijding.

Projectdonatie
De Stichting Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding heeft een afspraak gemaakt om te besteden gelden in de vorm van rechtstreekse projectdonatie te besteden. Op deze website staan de projecten aan gegeven. Wanneer een project in zijn geheel is gesponsord en betaald, wordt de eventuele meeropbrengst door de stichting gebruikt voor andere – vaak regionale - onderzoeksprojecten. 

Voor 2018/2019 hebben wij het vierjarig onderzoeksproject Therapie-resistentie acute leukemie bij kinderen geadopteerd. Een uitgebreide beschrijving vindt u op deze website.

Actieplan 2018

  • Reünietocht op 2 juni met informatie over tocht 2019
  • Voorbereidingen fietstocht 2019
  • Vier Golfdagen op 8 juni, 4 juli, 31 augustus, 12 oktober
  • Ambassadeurstref op 26 mei
  • Concert Barghse Jonges op 29 september
  • Diverse activiteiten t.b.v. de stichting, zoals concerten, het voetbalmuseum en vele andere evenementen