Contact

Secretariaat:
Ingrid Nuhaan
T: 0314 - 66 70 04 na 17.00 uur
Mambassadeur@berghinhetzadel.nl

Voor informatie:
Wim Hendriksen

T: 06 - 53 54 07 84

Rabobank Graafschap
IBAN nummer NL75 Rabo 0326631364
BIC code RABONL2U