Beleidsplan

Fondsenwerving

Bergh in het Zadel werft fondsen die worden ingezet voor onderzoekstrajecten naar kankerbestrijding. Deze fondsen komen van activiteiten die we zelf of die door anderen georganiseerd worden. Voorbeelden van eigen evenementen zijn de vierjaarlijkse sponsorfietstochten en de golfdagen die 4 keer per jaar georganiseerd worden.

Bergh in het Zadel wordt daarnaast gesteund door een grote groep Ambassadeurs van (voormalig) ondernemers of bedrijven, die ons voor de langere termijn steunen. Op deze manier helpen we ze om concreet invulling te geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Ambassadeurs zorgen op hun beurt voor een continuïteit aan inkomsten voor Bergh in het Zadel.

Steeds meer organiseren anderen voor ons activiteiten, waarbij Bergh in het Zadel wordt gekozen als bestemming van opgehaalde gelden.

Projecten

Bergh in het Zadel kiest zelf de projecten die ze ondersteund en de gelden worden rechtstreeks via projectdonatie besteed. Opgehaalde gelden worden zoveel mogelijk uitgekeerd aan projecten. Wanneer een groot project in zijn geheel is gefinancierd worden eventuele overtollige fondsen gebruikt voor andere – vaak regionale - onderzoeksprojecten. Op deze website staan de projecten aan gegeven.

De verbondenheid met Bergh in het Zadel is voor mij tweeërlei: het plezier om met een hele leuke groep mensen iets te presteren en samen onderweg naar het doel op zich.
Theo Mijnen | voorzitter

In de komende jaren hebben wij het onderzoeksproject Sparen van de endeldarm met preoperatieve (chemo)radiotherapie geadopteerd. 

Actieplan 2021 (ovv Covid-19 maatregelen)

  • Voorbereidingen fietstocht 2023
  • Reüniefietstocht in het najaar
  • Golfdagen in augustus en september
  • Ontwerpen, bouwen en implementeren nieuwe website
  • Ambassadeurstref in het najaar
  • Diverse activiteiten t.b.v. Bergh in het Zadel, zoals het voetbalmuseum, Habru duivenveiling en vele andere evenementen

Financieel jaaroverzicht 2020

Jaarlijks geeft Bergh in het Zadel een balans van het financieel overzicht  

Steun Bergh in het Zadel

Samen gaan we voor meer tijd.
Word Ambassadeur, steun een actie of doneer ons éénmalig.

Doneren