2021

Financieel Jaaroverzicht

2021/ publicatie 1   Financieel ANBI-overzicht Bergh in het Zadel

Balans per 01-01-2021
  Liquide middelen        Eigen Vermogen   €       184.472,81
  Rabo 790    €         23.587,74      
  Rabo 364    €          9.303,76      
  Rabo 096    €          1.313,47      
  Rabo 406    €             220,81      
  kas    €                      -      
  Rabo 856    €       150.047,03      
       €     184.472,81      €     184.472,81

 

Balans per 31-12-2021
  Liquide middelen        Eigen vermogen   €     348.354,49
  Rabo 790    €         29.120,04      
  Rabo 364    €         17.873,53      
  Rabo 096           €              707,10      
  Rabo 406    €              220,85      
  kas    €              375,94      
  Rabo 856    €       300.057,03      
       €      348.354,49      €     348.354,49

 

2021/ publicatie 2  ANBI-overzicht

Ontvangsten  Uitgaven
rente  856    €           10,00     
rente  406    €             0,04    
bijdrage algemene giften      €     59.075,58  algemeen  €      40.503,00
bijdrage ambassadeur      €   195.950,00  kosten ambassadeur  €                    -
bijdrage golfdag      €     15.071,00  kosten golfdag  €        9.438,27
bijdrage reiskosten    €                  -  sponsoring projecten  €      63.373,00
bijdrage kas  €       7.695,94  uitgaven fietstocht  €           606,37
kruisposten  €    258.220,00  kruisposten  €     258.220,00
         toevoeging eigen vermogen  €     163.881,92
       €          536.022,56    €         536.022,56

 

Steun Bergh in het Zadel

Samen gaan we voor meer tijd.
Word Ambassadeur, steun een actie of doneer ons éénmalig.

Doneren