Missie

Ruim één op de drie mensen in Nederland krijgt ooit kanker. Jaarlijks zijn dat ruim 75.000 nieuwe patiënten waarvan ongeveer de helft geneest. Bergh in het Zadel is in 1989 opgericht en heeft als doel het inzamelen van geld voor de kankerbestrijding door middel van eigen evenementen of activiteiten door anderen georganiseerd. Bergh in het Zadel heeft geen winstoogmerk.

Activiteiten

Naast de fietstochten worden er jaarlijks diverse sponsoractiviteiten georganiseerd zoals de Golfdagen. Ook worden er soms bijzondere, persoonlijke initiatieven ontplooid, zoals de Barghse Jonges die met hun benefietconcerten een flinke bijdrage aan Bergh in het Zadel leveren. Verder worden in de regio kleine en grote activiteiten georganiseerd en bij een uitvaart of receptie worden digitale collectebussen aangemaakt.

Naast alle genoemde acties zorgen de Ambassadeurs voor een continuïteit aan inkomsten die worden ingezet om projecten te ondersteunen. Tevens zorgen de Ambassadeurs ervoor dat de naamsbekendheid van Bergh in het Zadel vergroot wordt. Meer informatie over de vele acties en initiatieven en de Ambassadeurs kunt u terugvinden in het magazine Ambassadeur. 

De inzet van de honderden vrijwilligers is belangeloos. Alle donaties op welke manier dan ook komen volledig ten goede aan het onderzoek naar kanker. Er worden geen onkosten vergoed, noch worden andere onkosten in rekening gebracht. Ook wordt door het KWF van door Bergh in het Zadel ingebrachte financiën geen organisatiekosten in mindering gebracht.

Missie Bergh in het Zadel

1. Het inzamelen van gelden voor de kankerbestrijding.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van evenementen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Steun Bergh in het Zadel

Samen gaan we voor meer tijd.
Word Ambassadeur, steun een actie of doneer ons éénmalig.

Doneren