Stichting/doelstelling

Stichting Bergh in het Zadel

Ruim één op de drie mensen in Nederland krijgt ooit kanker. Jaarlijks zijn dat ruim 75.000 nieuwe patiënten waarvan ongeveer de helft geneest. Stichting Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding is in 1989 opgericht en heeft als doel het inzamelen van geld voor de kankerbestrijding. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van de vierjaarlijkse fietstocht. De stichting heeft geen winstoogmerk. Ieder wetenschappelijk onderzoek vindt plaats na goedkeuring en onder auspiciën van KWF Kankerbestrijding. Door het organiseren van een sponsorfietstocht wordt er eens in de vier jaar op een sportieve en enthousiaste manier geld ingezameld door de fietsers en de begeleiders. Inmiddels zijn door de stichting acht tochten georganiseerd. Onder het tabblad 'eerdere tochten' kunt u informatie over deze tochten vinden.

Activiteiten

Naast de fietstochten worden er jaarlijks diverse sponsoractiviteiten georganiseerd zoals de vier Golfdagen. Ook worden er soms bijzondere, persoonlijke initiatieven ontplooid, zoals de Barghse Jonges die met hun benefietconcerten een flinke bijdrage aan Bergh in het Zadel geleverd. Regelmatig worden ook collectebussen van Bergh in het Zadel geplaatst bij begrafenissen of recepties.

Naast alle genoemde acties zorgen de Ambassadeurs voor een continuïteit aan inkomsten die worden ingezet om projecten te ondersteunen. Tevens zorgen de Ambassadeurs ervoor dat de naamsbekendheid van Bergh in het Zadel vergroot wordt. Meer informatie over de vele acties en initiatieven en de Ambassadeurs kunt u terugvinden in het magazine Ambassadeur. 

De inzet van de honderden vrijwilligers gebeurt allemaal ‘pro deo’. Alle donaties op welke manier dan ook komen volledig ten goede aan het onderzoek naar kanker. Er worden geen onkosten vergoed, noch worden andere onkosten in rekening gebracht. Ook wordt door het KWF van door Bergh in het Zadel ingebrachte financiën geen organisatiekosten in mindering gebracht.

Doelstelling Stichting Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding:

1. Het inzamelen van gelden voor de kankerbestrijding.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van evenementen.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.