Eerdere projecten

Overzicht eerdere onderzoeksprojecten

2023 Onderzoeken

Sparen van de endeldarm met preoperatieve (chemo) radiotherapie - € 623.500
Prof. dr. Hans de Wilt, Radboudumc: in feite is dit een vervolgonderzoek. De vraag is al langere tijd of het verwijderen van de endeldarm de beste oplossing is. In 90 tot 95% van de gevallen geneest de patiënt volledig. Wel krijgt de persoon in kwestie vaak een tijdelijke of permanente stoma of een aansluiting boven de anus, waardoor je vaak naar de wc moet. Ook kunnen plasproblemen en seksuele functiestoornissen optreden.
Het onderzoek maakt deel uit van een internationaal onderzoeksproject van naast Nijmegen ook onderzoekers in Amsterdam, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In totaal worden 350 proefpersonen benaderd om mee te werken. Zij mogen kiezen voor de huidige behandeling of voor een behandeling waarbij het doel is de endeldarm te sparen. In het laatste geval wordt er geloot tussen een behandeling met alleen radiotherapie (bestraling) of een combinatie van radiotherapie met chemotherapie. De verwachting is dat meer dan de helft van de patiënten succesvol behandeld kan worden. 

Eén genetische test voor alle kinderen met kanker - € 55.000
Projectleider: Bart Tops, prinses Máxima Centrum Centrum voor kinderoncologie: zodra kinderen worden opgenomen willen we zo snel mogelijk weten wat er met hen aan de hand is. Welke vorm van kanker heeft een kind precies en hoe is die het best te behandelen? Een stukje tumorweefsel wordt naar het lab gestuurd en onderzocht. Om het tumortype te bepalen worden veel verschillende tests gedaan. Omdat er steeds meer nieuwe soorten medicijnen op de markt worden gebracht, neemt het aantal testen dat afgenomen moet worden toe. Dat kan simpeler én beter: één genetische test kan de diagnose en mogelijk ook de behandeling voor kinderen met kanker verbeteren. De afwijkingen in genen kunnen belangrijke aanwijzingen geven over de precieze kankersoort, de agressiviteit van de tumor, en het mogelijke effect van doelgerichte medicijnen. De verschillende afwijkingen in het genetisch materiaal maakt dat patiënten soms ook verschillend reageren op medicijnen. Bij het ene kind kan een bepaalde behandeling goed aanslaan, terwijl de kankercellen van een ander kind soms niet reageren op dezelfde behandeling. Om uit te zoeken wat het beste werkt bij welke patiënt, is het belangrijk dat we het volledige genetisch profiel in kaart brengen. Zo kan er niet alleen vastgesteld worden welk subtype kanker het kind heeft, maar ook welke behandeling het beste zal aanslaan.

2022 Onderzoek

Het CAR T “pacman” project
Kinderoncoloog Friso Calkoen: De lange termijnbijwerkingen (een combinatie) van behandelingen kunnen fors zijn en alsnog werkt het niet altijd. Voor de groep patiënten die helaas niet geneest en uitbehandeld is, willen we een nieuwe behandeling introduceren: 'CAR T celtherapie.’ We hebben berekend dat we een groep van 40-50 patiënten nodig hebben om met zekerheid te kunnen zeggen of de CAR T celtherapie effectief genoeg is om als standaardbehandeling te ontwikkelen. Deze studie kan het bewijs leveren waarmee je verder kunt opschalen. Want dan komen niet alleen uitbehandelde patiënten in aanmerking, maar ook de patiënten die nu worden behandeld met chemotherapie, bestraling en stamceltransplantatie. Dan praat je over een veel grotere groep. En niet alleen leukemie, maar het zet ook een grote stap om deze behandeling mogelijk te maken voor bijvoorbeeld hersentumoren.

2021 Onderzoek

'De rol van niet-eerder ontdekte micro-eiwitten in kinderkanker' - €54.373
Dr. Sebastiaan van Heesch van het Prinses Máxima Centrum: "het hoofddoel is het beter leren kennen van kinderkanker en het genezen ervan met minder bijwerkingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van immuuntherapie dat grote voordelen heeft ten opzichte van chemo. Dit project draagt bij aan het in kaart brengen en beter begrijpen van nieuwe micro-eiwitten, die in kinderkanker geproduceerd worden."

2020 Onderzoeken

'Gebruik van kunstmatige intelligentie bij het onderzoek naar niet-kleincellig longkanker' -  €47.300
Dr. Erik Aarntzen van het Radboudumc wil kunstmatige intelligentie inzetten om de overlevingskans bij deze patiënten te vergroten. “Opereren geldt nu als standaard gekozen behandeling, maar dit is nog altijd niet voldoende. Naast een operatie volgt daarom vaak radiotherapie, chemo- of immuuntherapie. De keuze van het soort behandeling wordt voornamelijk gemaakt op basis van de grootte en plaats van de longkanker, die wordt vastgesteld op een CT-scan en PET-scan. Geavanceerde beeldanalysetechnieken die gebruik maken van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence - AI), zijn in staat om veel meer gegevens uit de scans te halen. AI ontdekt ook sneller patronen die door een radioloog niet herkend worden. Met dit project wil ik met mijn team de hypothese toetsen, dat met behulp van deze technieken beter te voorspellen is óf en wáár de kanker terugkomt.”

'Behoud van vruchtbaarheid bij jongetjes met kanker vóór de puberteit' - €66.000
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Prinses Máxima Centrum door prof. dr. Leendert Looijenga en zijn team. “Jongens die voor hun puberteit behandeld worden voor kanker kunnen onvruchtbaar worden. Dit als gevolg van bestraling en chemotherapie. De reden is dat de zaadcellen hier zeer gevoelig voor zijn. In de Internationale richtlijn staat dat als de kans op onvruchtbaarheid hoog is (meer dan 80%), deze patiënten zogenaamde cryopreservatie aangeboden moeten krijgen. Dit betekent dat er een stukje van de zaadbal verwijderd wordt voor de start van de behandeling en bewaard moet worden voor latere terugplaatsing na de puberteit. Ondanks deze waardevolle richtlijn, is er geen informatie beschikbaar wat de beste methode van opwerking en terugplaatsen van het verwijderde weefsel is. Dit beperkt de toepassing van deze richtlijn. Met deze donatie kunnen we de effecten van de gebruikte methoden nauwkeurig in kaart brengen en kan er een versnelde verbeterde methode tot stand worden gebracht.” Wij bekijken of (chemo)radiotherapie de tumor verkleint of laat verdwijnen, waardoor een ingrijpende operatie niet nodig is.”

'Bloed- en urinetest voor diagnostiek bij kanker'  - €80.000
Internist-oncoloog dr. Niven Mehra stuurt dit onderzoek in het Radboudumc aan. “In het bloed of de urine bevinden zich kleine hoeveelheden DNA afkomstig van de tumor. Door analysemethoden kan een genetisch profiel van de tumor gemaakt worden uit DNA vanuit een bloedbuisje. De bloedcellen worden gescheiden, waardoor er plasma overblijft en miljoenen kleine DNA-fragmentjes. Met de test wordt de tumor uitgelezen en daarin zie je specifieke mutaties op basis van een afwijkende DNA-code. Zo kunnen er snel en efficiënt genetische afwijkingen in kaart worden gebracht. Dit kan gebruikt worden om gevoeligheid voor behandeling te bepalen en vroegtijdig resistentie aan te tonen. Met de uitslag van dit tumorprofiel kan sneller de best passende behandeling worden ingezet en dus tot betere resultaten leiden. Straks is voor alle soorten kanker eenvoudig met een test te voorspellen welke behandeling het beste aanslaat. Dus ook of bij de patiënt bijvoorbeeld immunotherapie werkt.”

2019 Onderzoeken

'Therapie-resistentie acute leukemie bij kinderen' - € 490.900
Door een fout in het IKZF1-gen komt bij ongeveer 15 procent van de kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) de ziekte terug. Dit zijn de hoog risicopatiënten. Projectleiders dr. Frank van Leeuwen van het Radboudumc in Nijmegen en dr. Roland Kuiper van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht onderzoeken met hun team, of een nieuwe combinatie van medicijnen beter werkt. Het onderzoeksteam oncogenetica is in juli 2017 gestart. Bij patiënten met moeilijk behandelbare vormen van leukemie zie je andere fouten in de leukemiecel dan bij patiënten die goed reageren op de behandeling. Dus kunnen we op het moment van diagnose voorspellen, welke patiënten een grotere kans hebben op het terugkeren van de ziekte. In eerdere studies hebben we laten zien dat wanneer we IKZF1 veranderingen aanbrengen in normale witte bloedcellen van muizen of in menselijke leukemiecellijnen, deze tot 20 keer minder gevoelig worden voor glucocorticoïden. Wij gaan in dit onderzoek de reactie op glucocorticoïden van leukemiecellen zonder en mét een fout in het IKZF1 gen vergelijken. Door vervolgens alle genen in het DNA van tumorcellen één-voor-één uit te schakelen, kunnen we bepalen welke genen onmisbaar zijn voor de leukemiecel om de behandeling te overleven. Daarna selecteren we uit al bestaande en toegepaste medicijnen diegene die aangrijpen op de werking van deze genen. Tot slot kijken we of deze medicijnen er inderdaad voor zorgen dat de tumoren van deze patiënten niet langer resistent zijn tegen glucocorticoïden.

'Combinatie van Radiotherapie & immunotherapie' - € 313.250
Immunotherapie wordt naast chirurgie, radiotherapie en chemotherapie inmiddels genoemd als de 4de pijler in de behandeling van patiënten met kanker. Het doel van deze therapie is het eigen afweersysteem te versterken om de kankercellen aan te vallen. Een belangrijke vervolgstap is hoe we immunotherapie het best met de anderen vormen van kankertherapie kunnen combineren. Het onderzoek van dr. Marleen Ansems in het RadboudUMC in Nijmegen richt zich op de combinatie van immuno-therapie en radiotherapie. Bij 0,1% van de patiënten die alleen met radiotherapie worden behandeld, gebeurt wordt een afweerreactie tegen de kankercellen in gang gezet waardoor ook uitzaaiingen verdwijnen. Waarom dit bij zo weinig mensen gebeurt, is nog onduidelijk, maar dit gegeven vormt wel de basis voor ons onderzoek: wat gebeurt er met de afweercellen tijdens verschillende soorten radiotherapie Het uiteindelijke doel is om inzicht te krijgen in de krachtigste combinatie van immunotherapie en radiotherapie. Verschillende soorten kanker worden op verschillende manieren behandeld. Zelfs binnen één type kanker kunnen we met uiteenlopende bestralingsdoses en schema’s werken. De manier van bestralen kan heel veel effect hebben op ons afweersysteem en daarmee dus ook op hoe efficiënt ons afweersysteem de kankercellen uiteindelijk kan opruimen. Daarom moeten we al die gevolgen van diverse soorten radiotherapie op het functioneren van ons afweersysteem eerst in kaart brengen. Als deze effecten goed in kaart worden gebracht, kunnen we veel beter inschatten wat de beste bestralingsmethode is om het afweersysteem zo goed mogelijk te laten werken en wat voor soort immunotherapie het beste zal werken bij de verschillende patiënten. Hiermee kunnen we de basis leggen voor een effectieve combinatiebehandeling op basis van radiotherapie en immunotherapie en een betere kans op genezing van patiënten met kanker!

'Therapie ongevoeligheid van kiemceltumoren' - €50.000
Met dit onderzoek hoopt het team van prof. dr. Leendert Looijenga van het Prinses Máxima Centrum in de toekomst te kunnen voorspellen wanneer en waarom een kiemcelkanker ongevoelig is of wordt voor de behandeling met cisplatinum. Dat wordt momenteel pas duidelijk vanaf het moment van het geven van de chemotherapie. Zij hopen dat in een eerder stadium te kunnen voorspellen, zodat mogelijk meer effectieve alternatieve behandelingen zonder grote bijwerkingen gegeven kunnen worden.

2018 Onderzoeken

'Behandeling van alvleesklierkanker op maat' - €45.000
Dit is een vervolg op het onderzoek dat in 2016 is gedaan door dr. Erik Aarntzen van het Radboudumc. Dat door het maken van een scan van de alvleesklier te voorspellen is welke behandeling het meest geschikt is, zonder daarbij te opereren.

'Verbeteren behandeling hersenstamkanker bij kinderen' - €45.000
Hersentumoren zijn de meest voorkomende solide tumoren bij kinderen. Het onderzoek naar een ‘nieuwe behandeling voor hooggradige gliomen bij kinderen met behulp van nanotechnologie’ is een internationale samenwerking. De groep onderzoekers in Nederland staat onder leiding van prof. dr. Hans Clevers van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.

2017 Onderzoeken

'Effectieve behandeling van endeldarm- en slokdarmtumor' - €80.000
De behandeling van patiënten met endeldarm- of slokdarmkanker bestaat uit een voorbehandeling van chemo en bestraling, gevolgd door een operatie. Soms is die voorbehandeling zo effectief, dat de rest van de behandeling niet meer nodig is. Maar wanneer besluit je zoiets? Prof. dr. Hans de Wilt startte hiervoor een onderzoek.

'Therapie-resistentie bij acute leukemie bij kinderen' - €40.680
Van de 600 kinderen die jaarlijks kanker krijgen, wordt bij 120 van hen Acute Lymfatische Leukemie (ALL) vastgesteld. Met de huidige behandeling geneest 90 % en bij ongeveer 20% komt het terug. De ziekte is resistent tegen de medicijnen en veel moeilijker te behandelen. Dit vierjarige onderzoek in het Prinses Máxima Centrum test een medicijncombinatie, die bijdraagt aan een effectievere behandeling van resistente leukemie. De resultaten van het onderzoeksteam Oncogenetica van dr. Frank van Leeuwen en dr. Roland Kuiper zijn tot nu toe hoopgevend. Deze nieuwe combinatie van medicijnen laat een sterke vertraging laat zien bij de ontwikkeling van leukemie. Dit is getest bij muizen, dus verder onderzoek is nodig.

2016 Onderzoeken / donaties

Stamceldonorbank Matchis - €88.400
Jaarlijks krijgen 9.000 patiënten bloedkanker ofwel leukemie. Een stamceltransplantatie is vaak de enige kans op genezen. De Stichting Matchis schrijft stamceldonoren in. Ze werven donoren, doen vooronderzoek en stellen vast of de donoren geschikt zijn. Dit wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Met de schenking van Bergh in het Zadel heeft de stichting ruim 1.700 stamceldonoren kunnen inschrijven. Een donormatch kan het grote verschil maken tussen overlijden en een toekomst hebben.

'Behandeling van alvleesklierkanker' - €70.000
Dr. Erik Aarntzen van het Radboudumc onderzoekt of het in de toekomst, bij het maken van een scan van de alvleesklier, mogelijk is om te kunnen voorspellen welke behandeling voor de patiënt het meest geschikt is, zonder te opereren.

'Isolatie van T-cellen voor de behandeling van leukemie' - €67.000
Transplantatie van stamcellen van een gezonde donor wordt ingezet bij de behandeling van onder andere leukemie. Doel is om de zieke bloed- en afweercellen van de patiënt te vervangen door gezonde cellen van de donor. Maar de afweercellen kunnen zich ook richten tegen andere, gezonde weefsels. In dit project wil men, met de opgedane kennis uit het onderzoek, uit de cellen van de donor een nieuw ‘levend geneesmiddel’ ontwikkelen, dat alleen de tumorcellen aanpakt en niet de andere gezonde weefsels. Het onderzoek wordt geleid door prof. dr. Fred Falkenburg van het LUMC.

'Behandeling van jongeren met uitgezaaide sarcomen' - €133.000
Een onderzoek van Dr. Ingrid Desar, prof. Winette van der Graaf en Dr. Yvonne Versleijen-Jonkers. “Chemotherapie slaat bij een deel van de patiënten met uitzaaiingen helaas niet aan omdat tumorcellen bijvoorbeeld ongevoelig zijn of dat worden door de gegeven behandeling. In ons onderzoek zoeken we betere behandelingen met minder bijwerkingen voor (jongere) patiënten met een uitgezaaid bot- of weke delen sarcoom. Immunotherapie is een behandelmethode die het eigen afweersysteem van de patiënt gebruikt om de kanker te behandelen. Bij doelgerichte therapie worden kankercellen op heel specifieke eigenschappen aangevallen. Deze specifieke kenmerken zijn niet, of in veel mindere mate aanwezig, in gezonde lichaamscellen, waardoor de bijwerkingen doorgaans minder zijn dan bij chemotherapie. Bij sarcomen zijn zowel de immunotherapie als de doelgerichte therapie nog nauwelijks onderzocht. Verschillende soorten sarcomen zijn onderzocht op mogelijke aanknopingspunten voor doelgerichte of  immunotherapeutische behandeling. De invloed van deze kenmerken op de effectiviteit van de huidige behandeling en overleving wordt onderzocht. Hierna zal het onderzoeksteam zich richten op het testen van de gevoeligheid van sarcomen voor doelgerichte en immunotherapeutische therapie.”

2015 Onderzoeken

'Vierdimensionale bestralingstechniek alvleesklierkanker' - €553.330
Het team onder leiding van dr. Arjan Bel deed onderzoek naar de verbetering van de bestralingsbehandeling bij alvleesklierkanker. Door het implanteren van kleine goudmarkers in de tumor en in combinatie met een speciale ademhalingstechniek, is de tumor beter zichtbaar en wordt preciezer bestraald. Omliggende gezonde weefsels en organen lopen hierdoor minder schade op en de bijwerkingen van de behandeling verminderen. Dit onderzoek was gekoppeld aan de landelijke PREOPANC-trial waar bekeken wordt of chemotherapie voorafgaand aan de operatie betere resultaten oplevert, dan de standaardprocedure van eerst opereren en daarna chemotherapie. In een aantal ziekenhuizen is het plaatsen van de gouddraadjes inmiddels een standaard behandelprocedure geworden.

Sponsoring VOKK - €80.000
Een van de initiatieven van de Stichting VOKK (Vereniging van Ouders van Kinderen is de kralenketting. Na elke behandeling krijgt een kind een handgemaakt kleikraal voor hun ketting. Er zijn 44 soorten met allemaal een andere betekenis. Variërend van een kraal voor een chemokuur, bestraling, prikken, scan, bloedtransfusie, verjaardag, rotdag of een supergoede dag. Met dit bedrag van onze stichting hebben 1000 kinderen een eigen kralenketting gekregen. De kettingen zijn aan het eind van een behandeltraject vaak meterslang.

'Acute lymfatische leukemie bij kinderen' - €73.500
Dr. Roland Kuiper en prof. dr. Ad Geurts van Kessel van het Radboudumc begeleidden het onderzoek. Er werd in kaart gebracht welke genetische aspecten een rol spelen bij het ontstaan van leukemie. Het onderzoeksteam probeert kleine verschillen in cellen te detecteren

2014 Onderzoek

'Moleculaire analyse van response op chemotherapie bij endeldarmkanker' - €40.250
Prof. dr. Hans de Wilt van het Radboudumc brengt met DNA-technieken genprofielen van patiënten met endeldarmkanker in kaart en vergelijkt ze. Zo ziet hij hoe sommige tumoren reageren op behandeling en welke rol het genprofiel daarbij speelt. Resultaten uit de studie helpen patiënten om een betere afweging te kunnen maken of er gekozen wordt voor  een endeldarm sparende behandeling.

2013 Onderzoeken / donaties

Donatie Hospicegroep De Lelie - €10.000
De Lelie in Winterswijk zet zich in voor terminale zorg bij mensen, zowel thuis als in het hospice.

Darmkankercalculator-app - € 10.000
Maag-Darm-Leverarts dr. Marcel Spanier van het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem ontwikkelt een darmkankerzelftest-app waarmee de zorgprofessional eenvoudig kan vaststellen of er een verhoogd risico is op het ontstaan van darmkanker. In een tweede wetenschappelijke project, in samenwerking met het Radboudumc, onderzoekt hij of er een verschil bestaat in het voorkomen van poliepen en darmkanker bij familiair darmkankerpatiënten op basis van het voorspeld relatief risico voor darmkanker.

'Donatie Inloophuis het Braamhuis' - € 25.000
Het Braamhuis in Zevenaar is een inloophuis waar de mens centraal staat, niet de ziekte en is bedoeld voor iedereen in de regio die met kanker te maken krijgt.

2012 Donatie

'Donatie Hospice Sravana' - €33.000
Stichting Sravana in Doetinchem biedt met geschoolde vrijwilligers palliatieve, terminale zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven, thuis of in het hospice.

2011 Onderzoek

'Pijnsein bij kanker' - € 86.200
Het onderzoeksteam Pijnsein van het Radboudumc onder leiding van prof. dr. Kris Vissers heeft in zeven Gelderse ziekenhuizen in kaart gebracht hoe het gesteld is met de pijnbehandeling in de keten van zorg rondom de patiënt. Er is een omslag nodig bij de patiënt en al zijn zorgverleners om pijn als belangrijk onderdeel van het behandeltraject te zien, dat gebeurde nog veel te weinig. Naar aanleiding van dit vierjarige onderzoek, is vragen naar pijn een zorgparameter in alle Nederlandse ziekenhuizen

2007 Onderzoeken

'Computer als hulp bij vroegtijdig opsporen borstkanker'- € 71.500
Dit onderzoek is uitgevoerd door het Radboudumc onder supervisie van prof. dr. Nico Karssemeijer. Het is een vervolg op het onderzoeksproject ter opsporing van borstkanker bij bevolkingsonderzoek uit 2003. In dit vervolgproject wordt een computersysteem uitgerust met een verzameling van duizenden röntgenfoto’s van borsten met afwijkingen, die worden vergeleken. Met deze nieuwe inzichten verwachten de onderzoekers geneesmiddelen te kunnen ontwikkelen, die tot een veel betere behandeling leiden van patiënten met metastasen.

'Ontstaan en uitzaaiingen van borstkanker' - €258.500
De onderzoekers hebben in tumorcellen laten zien, dat het eiwitTRPM7 een belangrijke rol speelt bij het verspreiden van kankercellen vanuit de primaire tumor naar andere organen. In het weefsel van borstkankerpatiënten voorspelde de aanwezigheid van dit eiwit een slechte prognose. Dit was ook het geval bij tumorcellen als neuroblastoom.

2003 Onderzoeken

'Opsporing borstkanker' - €267.000
Uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Nico Karssemeijer in het Radboudumc. Vroege ontdekking van borstkanker is belangrijk omdat dit de kans op genezing aanzienlijk vergroot. Tot nu toe werd door radiologen veelal gebruik gemaakt van één opname. Maar zij vergeleken steeds vaker de opname met voorgaande opnames. In dit onderzoek is het vergelijken ondergebracht in een computerprogramma, dat radiologen helpt onderscheid te maken tussen goedaardige en kwaadaardige tumoren.

'Medicijn uitgezaaide borstkanker' - €73.000
Doordat dit jaar de vierjaarlijkse fietstocht van Bergh in het Zadel meer geld opbracht, was het mogelijk een tweede project deels te financieren. Prof. dr. E.J.J. van Zoelen leidde het onderzoek naar een medicijn dat kan worden ingezet bij uitgezaaide borstkanker

1999 Onderzoek

'Melanomen' - € 183.800
Door dit onderzoek is een nieuwe methode ontwikkeld om een betere diagnose te kunnen stellen en een efficiëntere behandeling te kunnen geven bij deze kwaadaardige vorm van huidkanker. Het project is uitgevoerd door de afdeling Pathologie van het Radboudumc. Prof. dr. D.J. Ruiter: “Er is aangetoond dat er in moedervlekken en melanomen verschillende genmutaties voorkomen en een toe- en afname van delen van chromosomen. Analyse van deze afwijkingen kan de diagnose van moeilijk te classificeren afwijkingen ondersteunen.”

1995 Donatie

Vakantiebungalow Stichting Gaandeweg - €80.000
De bungalow op recreatiepark Stroombroek werd na de koop overgedragen aan KWF, die de bungalow schonk aan Stichting Gaandeweg in Arnhem. De stichting organiseert jaarlijks 200 korte vakanties voor gezinnen met jeugdkankerpatiëntjes. Veertig gezinnen per jaar bezoeken het huisje in Braamt.

1990-1992 Onderzoeken

'Algemeen onderzoek kankerbestrijding' -  €76.300
Met de opbrengst van de eerste fietstocht worden er in 1990 en 1992 twee algemene onderzoeken naar kankerbestrijding gefinancierd.

Steun Bergh in het Zadel

Samen gaan we voor meer tijd.
Word Ambassadeur, steun een actie of doneer ons éénmalig.

Doneren